NABÍDKA IMPROVIZAČNÍCH KURZŮ

Co pro vás máme nachystané na rok 2020?

Víkendové workshopy

Intenzivní víkendový kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé v Praze i v Brně. Celkem 22 hodin intenzivního tréninku. Víkend je zakončený představením pro veřenost.

Více informací a termíny

Pravidelné lekce

Semestrální kurzy improvizace v Brně a Praze pro začátečníky i pokročilé. Celkem 11 pravidelných tréninků jednou týdně. Semestr je zakončen představením účastníků improvizačního kurzu.

Více informací a termíny

Longformy

Prodloužený víkend lonforem. Pro všechny, kdo mají s improvizací již zkušenosti a chtějí objevovat delší improvizační formy.

Více informací

VÍKENDOVÉ IMPROVIZAČNÍ WORKSHOPY

Těšíte se na koncentrovanou energii? Chcete strávit báječný víkend? Čeká vás 22 hodin intenzivního zážitku. Improvizační flow.

 Víkendový kurz je především pro ty, co touží po intenzivním zážitku a skokovém rozvoji. Tři dny nabité programem vás nenechají spát. Koncentrovaná energie vás odstřihne od okolního světa. Budete jen tady a teď, užívat si přítomnost, kterou k improvizaci potřebujete.

 • Celkem 22 hodin intenzivní práce na víkendovém workspu, nebo 40 hodin na prodlouženém workshopu longforem.
 • V Brně, v Praze nebo ve venkovské pohodě. Závisí to na typu workshopu a jeho délce.
 • Pro začátečníky i prokročilé improvizátory.
 • Intenzivní víkend v Praze nebo Brne je zpravidla zakončen představením pro přátele a kamarády účastníků workshopu. Víkendy mimo Prahu a Brno dle přání účastníků.

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Víkendový workshop březen Brno

termín 27. - 29. 3. 2020
Pro imprem prozatím nepolíbené, po dlouhé době v Brně.

Víkendový workshop duben PRAHA

termín 17. - 19. 4. 2020
Víkend pro ty, co chtějí objevit základní principy improvizace.

NABÍDKA RŮZNÝCH NAVAZUJÍCÍCH WORKSHOPŮ

Hlas, zpěv a hudba v improvizaci

termín 17. 1. - 19. 1. 2020
Pro improvizátory, co chtějí objevovat vlastní hlas, jeho využití v improvizovaných představeních. Budeme zpívat, vnímat hudbu jako partnera a hledat svůj vlastní hlasový jevištní styl.
lektoři Simona Trávníčková a Lukáš Habanec
Pro všechny, kdo k nám chodí improvizovat. Potkáte nové přátele, co mluví stejnou řečí. A užijete si specializované workshopy na témata, která si sami vyberete.
lektoři Simona Trávníčková, Mariana Zacharová, Kateřina Fafílková, Lukáš Habanec

Longformy - prodloužený víkend

termín 6. - 10. 5. 2020
Pro ty, co chtějí objevovat dlouhé improvizační formy. Skupina pro tento kurz je výběrová, aby si účastníci víkend společně užili s ohledem na jejich zkušenosti a dovednosti v oblasti improvizace. Obsah bude následně uzpůsoben účastnické skupině.
lektoři Simona Trávníčková a Lukáš Habanec
Pro ty, co zajímá seberozvoj skrze improvizaci, znají základní principy a chtějí se posouvat dál. Práce s chybou, vnitřní kritik, tréma, nadhled nad životem, sebeláska, spolupráce, prezentační dovednosti a cokoli dalšího vás bude zajímat.
lektorka Simona Trávníčková

Pravidelné lekce improvizace v BRNĚ - jaro 2020

Chcete navštěvovat pravidelné lekce? Nabízíme kurzy jako pro uplné začátečníky, tak pro ty, co již na naše kurzu byli a chtěji své dovednosti dále rozvíjet. I pro ty, co se chtějí intenzitně věnovat pokročilé divadelní improvizaci a pilovat svoje dovednosti.

 • Celkem 12 lekcí v délce 2,5 hodiny, dvanáctá lekce je formou improvizačního představení pro přátele účasntíků improkurzu.
 • V centru Brna na adrese Kounicova 42, centrum Sýřiště, NaZemi.
 • Cena improkurzu se liší dle času přihlášení a zaplacení. Při zaplacení do 15. 1. 2020 je cena 4 500 Kč, při zaplacení později je cena 5 000 Kč.
 • Nabízíme 4 úrovně zkušeností.
  Od začátečníků (chci se učit základní principy), přes začátečníky a mírně pokročilé (chci se učit nebo prohlubovat základní principy), pokročilé (zkušenosti s aplikovanou a divadelní improvizací mic 2 semestry nebo 2 víkendové workshopy) až po pokročilou divadelní improvizaci (účastníci, co hrají ve svém vlastním divadle nebo se chtějí učit a rozvjíjet v pokročilých improvuzačních technikách).

Improkurz pro začátečníky

Každé úterý v čase 19:30-22:00. První lekce 2. 3. 20120
Pro ty, co nikdy na lekcích improvizace nebyli nebo je to už déle a chtějí si vše zopakovat od základů. Budeme pracovat na základních improvizačních dovednostech (naslouchání, spolupráce, přijímání situace takové, jaká je, navazování, pohotovost, rychlost reakcí, tvorba příběhu atd.). Vše se následně trénuje v konkrétních improvizačních katerogiích, které znáte z představení improvizačních divadel. Zakončení semestru je představení pro rodinu, známé a kamarády účasntíků.
lektorky Kateřina Fafílková a Simona Trávníčková

Začátečníci a mírně pokročilí

Každé úterý v čase 17:00-19:30. První lekce 3. 3. 2020.
Kurz je určen pro ty, kdo zatím s improvizací zkušenost nemají a chtějí si osvojit základy principy. A zároveň pro ty, kteří již mají za sebou mírnou zkušenost v podobě jednoho semestru pravidelného kurzu či začátečnického víkendu. Společně si osvojíme a utvrdíme vše, co každý improvizátor potřebuje - pohotově reagovat, přijímat a rozvíjet nápady ostatních, pracovat s vlastním očekáváním, odstranit strach z chyby a zvládnout krátkou improvizovanou etýdu. A především si toto přenášet z improvizačního jeviště do života.
lektorky Kateřina Fafílková a Simona Trávníčková

Improkurz pro pokročilé

Každé pondělí v čase 19:30-22:00. První lekce 2. 3. 2020.
Kurz pro ty, kteří již s improvizací zkušenosti mají (minimálně jeden semestr, jeden víkendový workshop). Ideální pro ty co již na naše improvizační kurzy chodili nebo se účastnili našich víkendových workshopů. Budeme rozvíjet improvizační dovednosti a hrát si. Konkrétní obsah lekcí bude přizpůsoben vytvořené účastnické skupině.
lektorka Simona Trávníčková

Pokročilá divadelní improvizace

Každé pondělí v čase 17:00-19:30. První lekce 2. 3. 2020.
Pro improvizátory, kteří mají s improvizací dlouhodobější zkušenosti a chtějí se jí věnovat intenzivně, pravidelně hrát a posouvat se v dovednostech, které jsou pro vystupování na jevišti nezbytné. Do této skupiny z přihlášených účastníků vybíráni účastníci dle jejich zkušeností s improvizací a především divadelní improvizací. Přihláška do skupiny nezaručuje vaše místo ve skupině. Pokud se přihlásíte sem a nebudete zařazeni sem, tak vám samozřejmě nabízíme navazující skupinu v pondelí v čase od 19:30 nebo případnou další skupinu, kterou bychom otevírali v úterky.
lektorka Simona Trávníčková

Pravidelné lekce improvizace v PRAZE - jaro 2020

V Praze otevíráme na jaře 2020 dva pravidelné kurzy. Jeden ve středu pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřením na základní principy improvizace a seberozvojovou složku. Druhý pro pokročilé se zaměřením spíše na složku divadelní. Budeme se těšit, že si vyberete!

Máte nějaké dotazy? Nejste si jistí, do kterého kurzu se přihlásit nebo byste chtěli zjistit podrobnější informace? Napište nám!

 • Celkem 36 hodin improvizace rozdělených do 11 lekcí v délce 3h a na konci semestru závěrečné představení.
 • Kurz se bude konat zde na Stanici techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha
 • Cena improkurzu je 6 900 Kč při platbě do 15. 1. 2020, při platbě později je cena 7 900 Kč.
 • Semestr je zakončen představením pro rodinu, přátele a známé účastníků.

Začátečníci a mírně pokročilí

Středa v čase 18:00-21:00. První lekce 4. 3. 2020
Kurz je určen pro ty, kdo zatím s improvizací zkušenost nemají a chtějí si osvojit základy principy. A zároveň pro ty, kteří již mají za sebou mírnou zkušenost v podobě jednoho semestru pravidelného kurzu či začátečnického víkendu. Společně si osvojíme a utvrdíme vše, co každý improvizátor potřebuje - pohotově reagovat, přijímat a rozvíjet nápady ostatních, pracovat s vlastním očekáváním, odstranit strach z chyby a zvládnout krátkou improvizovanou etýdu. A především si toto přenášet z improvizačního jeviště do života. Hodiny budou vedeny s ohledem na rozdílné zkušenosti a aktuální potřeby účastníků tak, aby si začátečníci osvojili vše nové a mírně pokročilí využili zkušenosti, které již mají, a prohloubili své dovednosti v nových cvičeních. Závěrečná lekce má podobu představení, které není povinné, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by se ho i přes počáteční ostych nechtěl zúčastnit.
lektorka Mariana Zacharová

Pokročilí

Čtvrtek v čase 18:00-21:00. První lekce je 5. 3. 2020.
Kurz je určen pro všechny, kteří již mají za sebou ucelenější zkušenost s improvizací a improvizačním divadlem, mají chuť se dále v hraní zdokonalovat a v budoucnu hrát složitější a/nebo delší formy.V ideálním případě mají za sebou alespoň jeden náš semestr nebo nadstavbový víkend pro pokročilé. Kurz bude zaměřen na opakování základních principů improvizace, na hraní složitějších krátkých forem a nahlédneme i k základům forem dlouhých. Náplň kurzu bude přizpůsobena konkrétním účastníkům s ohledem na jejich předchozí zkušenosti, aktuální potřeby a přání. Závěrečná lekce má podobu veřejného představení.
lektorka Mariana Zacharová

Nejčastěji kladené otázky

Jsou kurzy vhodné i pro úplné začátečníky?

Ano. Pro účast na víkendových workshopech a pravidelných kurzech není nutná jakákoli předchozí zkušenost s divadelní improvizací.

Děláte i kurzy pro ty, co mají již s improvizací nějaké zkušenosti?

Děláme i kurzy pro pokročilé, tedy pro ty, co již mají s improvizací nějaké zkušenosti. Preferujeme, aby účastníky těchto kurzů byli účastníci našich kurzů a workshopů pro začátečníky. Je ale možné se dohodnout i jinak. Informace o kurzech pro pokročilé dostávají účastníci našich kurzů přednostně e-mailem.

Je nutné vystupovat na představení, kterým je dle informací ukončen workshop?

Nutné to není. Sami se v průběhu workshopu rozhodnete, zda chcete v neděli hrát či nikoli. Stejně jako vše ostatní je i toto na workshopu dobrovolné.