NABÍDKA IMPROVIZAČNÍCH KURZŮ

Co pro vás máme nachystané na rok 2020?

Víkendové workshopy

Intenzivní víkendový kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pokročilé v Praze i v Brně. Celkem 22 hodin intenzivního tréninku. Víkend je zakončený představením pro veřenost.

Více informací a termíny

Pravidelné lekce

Semestrální kurzy improvizace v Brně a Praze pro začátečníky i pokročilé. Celkem 11 pravidelných tréninků jednou týdně. Semestr je zakončen představením účastníků improvizačního kurzu.

Více informací a termíny

Longformy

Prodloužený víkend lonforem. Pro všechny, kdo mají s improvizací již zkušenosti a chtějí objevovat delší improvizační formy.

Více informací

VÍKENDOVÉ IMPROVIZAČNÍ WORKSHOPY

Těšíte se na koncentrovanou energii? Chcete strávit báječný víkend? Čeká vás 22 hodin intenzivního zážitku. Improvizační flow.

 Víkendový kurz je především pro ty, co touží po intenzivním zážitku a skokovém rozvoji. Tři dny nabité programem vás nenechají spát. Koncentrovaná energie vás odstřihne od okolního světa. Budete jen tady a teď, užívat si přítomnost, kterou k improvizaci potřebujete.

 • Celkem 22 hodin intenzivní práce na víkendovém workspu, nebo 40 hodin na prodlouženém workshopu longforem.
 • V Brně, v Praze nebo ve venkovské pohodě. Závisí to na typu workshopu a jeho délce.
 • Pro začátečníky i prokročilé improvizátory.
 • Intenzivní víkend v Praze nebo Brne je zpravidla zakončen představením pro přátele a kamarády účastníků workshopu. Víkendy mimo Prahu a Brno dle přání účastníků.

PRO ZAČÁTEČNÍKY

Víkendový workshop listopad Brno

termín 6. - 8. 11. 2020
Pro imprem prozatím nepolíbené, po dlouhé době v Brně.

Víkendový workshop listopad PRAHA

termín 20. - 22. 11. 2020
Víkend pro ty, co chtějí objevit základní principy improvizace.

NABÍDKA RŮZNÝCH NAVAZUJÍCÍCH WORKSHOPŮ

Pro ty, co zajímá seberozvoj skrze improvizaci, znají základní principy a chtějí se posouvat dál. Práce s chybou, vnitřní kritik, tréma, nadhled nad životem, sebeláska, spolupráce, prezentační dovednosti a cokoli dalšího vás bude zajímat.
lektorka Simona Trávníčková

Pravidelné lekce improvizace v BRNĚ - podzim 2020

Chcete navštěvovat pravidelné lekce? Nabízíme kurzy jako pro uplné začátečníky, tak pro ty, co již na naše kurzu byli a chtěji své dovednosti dále rozvíjet. I pro ty, co se chtějí intenzitně věnovat pokročilé divadelní improvizaci a pilovat svoje dovednosti.

 • Celkem 12 lekcí v délce 2,5 hodiny, dvanáctá lekce je formou improvizačního představení pro přátele účastníků improkurzu.
 • V centru Brna na adrese Václavská 12 Brno, centrum Zázemí.
 • Cena improkurzu se liší dle času přihlášení a zaplacení. Při zaplacení do 1. 8. 2020 je cena 4 800 Kč, při zaplacení později je cena 5 200 Kč.
 • Nabízíme 3 úrovně zkušeností.

Pro začátečníky

Dvě skupiny - jedna v pondělí a jedna v úterý v čase 19:30-22:00. První lekce v týdnu od 5. 10. 2020.
Pro ty, co nikdy na lekcích improvizace nebyli nebo je to už déle a chtějí si vše zopakovat od základů. Budeme pracovat na základních improvizačních dovednostech (naslouchání, spolupráce, přijímání situace takové, jaká je, navazování, pohotovost, rychlost reakcí, tvorba příběhu atd.). Vše se následně trénuje v konkrétních improvizačních kategoriích, které znáte z představení improvizačních divadel. Zakončení semestru je představení pro rodinu, známé a kamarády účastníků.
lektorky Simona Trávníčková a Kateřina Fafílková

Pokročilí

Každé úterý v čase 17:00-19:30. První lekce 6. 10. 2020.
Kurz je určen pro ty, kteří již mají za sebou zkušenost v podobě 2 semestrů pravidelného kurzu či 2 improvizačních víkendů. Utvrdíme vše, co každý improvizátor potřebuje - pohotově reagovat, přijímat a rozvíjet nápady ostatních, pracovat s vlastním očekáváním, odstranit strach z chyby. To vše budeme trénovat na krátkých improvizovaných hrách a scénkách.
lektorka Kateřina Fafílková

Pokročilá divadelní improvizace

Každé pondělí v čase 17:00-19:30. První lekce 5. 10. 2020.
Pro improvizátory, kteří mají s improvizací dlouhodobější zkušenosti a chtějí se jí věnovat intenzivně, pravidelně hrát a posouvat se v dovednostech, které jsou pro vystupování na jevišti nezbytné. Do této skupiny z přihlášených účastníků vybíráni účastníci dle jejich zkušeností s improvizací a především divadelní improvizací. Přihláška do skupiny nezaručuje vaše místo ve skupině. Pokud se přihlásíte sem a nebudete zařazeni sem, tak vám samozřejmě nabízíme navazující skupinu v pondelí v čase od 19:30 nebo případnou další skupinu, kterou bychom otevírali v úterky.
lektorka Simona Trávníčková

Pravidelné lekce improvizace v PRAZE - podzim 2020

V Praze otevíráme na podzim 2020 dva pravidelné kurzy. Jeden ve středu pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřením na základní principy improvizace a seberozvojovou složku. Druhý pro pokročilé se zaměřením spíše na složku divadelní. Budeme se těšit, že si vyberete!

Máte nějaké dotazy? Nejste si jistí, do kterého kurzu se přihlásit nebo byste chtěli zjistit podrobnější informace? Napište nám!

 • Celkem 36 hodin improvizace rozdělených do 11 lekcí v délce 3h a na konci semestru závěrečné představení.
 • Kurz se bude konat zde na Stanici techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha
 • Cena improkurzu je 6 900 Kč při platbě do 1. 8. 2020, při platbě později je cena 7 900 Kč.
 • Semestr je zakončen představením pro rodinu, přátele a známé účastníků.

Začátečníci

Středa v čase 18:00-21:00. První lekce 7. 10. 2020
Pro ty, co nikdy na lekcích improvizace nebyli nebo je to už déle a chtějí si vše zopakovat od základů. Budeme pracovat na základních improvizačních dovednostech (naslouchání, spolupráce, přijímání situace takové, jaká je, navazování, pohotovost, rychlost reakcí, tvorba příběhu atd.). Vše se následně trénuje v konkrétních improvizačních kategoriích, které znáte z představení improvizačních divadel. Zakončení semestru je představení pro rodinu, známé a kamarády účastníků.
lektorka Klára Vondříčková a Simona Trávníčková

Pokročilí

Čtvrtek v čase 18:00-21:00. První lekce je 8. 10. 2020.
Kurz je určen pro všechny, kteří již mají za sebou ucelenější zkušenost s improvizací a improvizačním divadlem, mají chuť se dále v hraní zdokonalovat a v budoucnu hrát složitější a/nebo delší formy.V ideálním případě mají za sebou alespoň jeden náš semestr nebo nadstavbový víkend pro pokročilé. Kurz bude zaměřen na opakování základních principů improvizace, na hraní složitějších krátkých forem a nahlédneme i k základům forem dlouhých. Náplň kurzu bude přizpůsobena konkrétním účastníkům s ohledem na jejich předchozí zkušenosti, aktuální potřeby a přání. Závěrečná lekce má podobu veřejného představení.
lektor Tomáš Wortner

Nejčastěji kladené otázky

Jsou kurzy vhodné i pro úplné začátečníky?

Ano. Pro účast na víkendových workshopech a pravidelných kurzech není nutná jakákoli předchozí zkušenost s divadelní improvizací.

Děláte i kurzy pro ty, co mají již s improvizací nějaké zkušenosti?

Děláme i kurzy pro pokročilé, tedy pro ty, co již mají s improvizací nějaké zkušenosti. Preferujeme, aby účastníky těchto kurzů byli účastníci našich kurzů a workshopů pro začátečníky. Je ale možné se dohodnout i jinak. Informace o kurzech pro pokročilé dostávají účastníci našich kurzů přednostně e-mailem.

Je nutné vystupovat na představení, kterým je dle informací ukončen workshop?

Nutné to není. Sami se v průběhu workshopu rozhodnete, zda chcete v neděli hrát či nikoli. Stejně jako vše ostatní je i toto na workshopu dobrovolné.