NABÍDKA IMPROVIZAČNÍCH KURZŮ

Co pro vás máme nachystané na rok 2023?

1606

Víkendový workshop pro začátečníky v Praze - červen 2023

16.6. 2023 19:00 - 18.6. 2023Praha, DDM Klamovka
2209

Víkendový workshop pro začátečníky v Praze - září 2023

22.9. 2023 19:00 - 24.9. 2023Praha, DDM Klamovka

Vícedenní workshopy

Těšíte se na koncentrovanou energii? Chcete strávit báječný víkend?

Čeká vás 22 hodin intenzivního zážitku. Nepřetřžité improvizační flow. V pátek vás plhltí a v neděli vyplivne.

Víkendový kurz je především pro ty, co touží po intenzivním zážitku a skokovém rozvoji. Tři dny nabité programem vás nenechají spát. Koncentrovaná energie vás odstřihne od okolního světa. Budete jen tady a teď, užívat si přítomnost, kterou k improvizaci potřebujete.

 • Intenzivní práce o víkendu, prodloužném víkendu nebo opakovaném setkávání.
 • V Brně, v Praze nebo ve venkovské pohodě. Závisí to na typu workshopu a jeho délce.
 • Pro začátečníky i prokročilé improvizátory.
 • Intenzivní víkend v Praze nebo Brne je zpravidla zakončen představením pro přátele a kamarády účastníků workshopu. Víkendy mimo Prahu a Brno dle přání účastníků.

Chcete dlouhodobý rozvoj?

 

Přihlašte se na výcvik.

Dvouletý osobnostně rozvojový výcvik v improvizaci je dlouhodobý program pro stálou skupinu účastníků, kteří se chtějí rozvíjet nejen metodami aplikované a divadelní improvizace. Zásadní výhodou oproti jednorázovým kurzům je stálost skupiny, která umožní jít do většího poznání, hloubky a otevřenosti. Program se bude tvořit na míru konkrétní skupině. To umožní kontinuitu programu jednotlivých částí výcviku kurzů.

 • Unikátní projekt dlouhodobého rozvoje.
 • Akce se budou konat v Brně, Praze či jinde podle složení účastnické skupiny.
 • Pro ty, co to se svým rozvojem myslí vážně.
 • 2 roky, 42 kurzodní, 48 hodin on-line, 104 individuálních zadání
  Vypisuje se jednou za dva roky.
1606

Víkendový workshop pro začátečníky v Praze - červen 2023

16.6. 2023 19:00 - 18.6. 2023Praha, DDM Klamovka
Víkendový improvizační workshop pro ty, co nemají s improvizací žádné nebo skoro žádné zkušenosti.
2209

Víkendový workshop pro začátečníky v Praze - září 2023

22.9. 2023 19:00 - 24.9. 2023Praha, DDM Klamovka
Víkendový improvizační workshop pro ty, co nemají s improvizací žádné nebo skoro žádné zkušenosti.

Pravidelné lekce improvizace

V Brně pro začátečníky i pokročilé.

Pravidelné kurzy vám dají možnost potkávat se  pravidelně ostatními ze skupiny a průběžně trénovat improvizační dovednosti.

BRNO naživo

 • Celkem 12 lekcí jednou týdně v trvání 2,5 hodiny.
 • ZŠ Labyrinth, Žerotínovo náměstí 6, Brno 602 00
 • Cena improkurzu se liší dle času přihlášení a zaplacení.
  Cena improkurzu se liší dle času přihlášení a zaplacení. Při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč. Tato cena platí, pokud se podaří kurz naplnit 12 účastníky. Při 10 účastnících je to 6 100 Kč, při 8 účastnících je to 7 600 Kč. Pokud se skupina rozhodne kurz realizovat i za vyšší cenu, řeší se doplatky na začátku semestru.
 • Závěrečná lekce je formou improvizačního představení pro přátele účastníků improkurzu.

Ochutnávka kurzů improvizace

Ochutnávka kurzů improvizace

pondělí 6. 2. 2023 v čase 17:30-19:30, cena 200 Kč, ZŠ Labyrinth, Žerotínovo nám. 6, Brno
Přijďte ochutnat naše kurzy improvizace! Chtěli byste chodit na IMPRO? Láká vás to, slyšeli jste, že je to skvělé, ale vy se bojíte, že to není pro vás? Že to nezvládnete? Tak přijďte ochutnat, jaké to je, na naši ukázkovou hodinu. Naše improkurzy netrénují herce. Naše impro dává lidem radost, zbavuje je stresu. Podporuje jejich kreativitu, spontaneitu a schopnost vystupovat na veřejnosti.
vede Simona Trávníčková

Pravidelné kurzy v Brně

1. semestr - Základní principy improvizace - úterky 17:00-19:30

Od úterý 27. 2. 2023, ZŠ Labyrint, Žerotínovo nám. č. 6, Brno
Pro ty, co nikdy na lekcích improvizace nebyli nebo je to už déle a chtějí si vše zopakovat od základů. Budeme pracovat na základních improvizačních dovednostech (naslouchání, spolupráce, přijímání situace takové, jaká je, navazování, pohotovost, rychlost reakcí, tvorba příběhu atd.). Vše se následně trénuje v konkrétních improvizačních kategoriích, které znáte z představení improvizačních divadel. Zakončení semestru je představení pro rodinu, známé a kamarády účastníků.
lektorka Simona Trávníčková, cena při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč.

2. semestr - čtvrtky 17:00-19:30

od čtvrtka 2. 3. 2023, ZŠ Labyrint, Žerotínovo nám. č. 6, Brno
Kurz je určen pro ty, kteří již mají za sebou zkušenost v podobě 1 semestrů pravidelného kurzu či 1 víkendu. Utvrdíme vše, co každý improvizátor potřebuje - pohotově reagovat, přijímat a rozvíjet nápady ostatních, pracovat s vlastním očekáváním, odstranit strach z chyby. To vše budeme trénovat na krátkých improvizovaných hrách a scénkách.
lektor Mojmír Vacek, cena při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč.

3. semestr - pondělky 17:00-19:30

od pondělí 27. 2. 2023, ZŠ Labyrint, Žerotínovo nám. č. 6, Brno
Kurz je určen pro ty, kteří již mají za sebou zkušenost v podobě 2 semestrů pravidelného kurzu či 2 víkendů. Utvrdíme vše, co každý improvizátor potřebuje - pohotově reagovat, přijímat a rozvíjet nápady ostatních, pracovat s vlastním očekáváním, odstranit strach z chyby. To vše budeme trénovat na krátkých improvizovaných hrách a scénkách.
lektorka Kateřina Fafílková, cena při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč
Longformy (výběrové skupina pro účastníky s minimálně 2 semestry improvizace) V čem je rozdíl oproti shortformám (tedy Zápasu v divadelní improvizaci)? V shortformách je hodně pravidel jednotlivých her (kategorií) a diváka baví hercův boj (úspěšný nebo neúspěšný) s pravidly. Je zde potřeba rychlá reakce, akčnost, vtip, rychlá pointa, sebevědomé vystupování a příběhy často končí tehdy kdy se diváci nejvíc smějí. V longformách jde mnohem víc o tvorbu bez předem stanovených pravidel. O tvorbu z ničeho. O vyprávění uvěřitelného příběhu, o silný vztah mezi zajímavými postavami, o nevšední charaktery, o hravost v bezbřehém poli kreativity a hledání “game of the scene” na jevišti, o emoční reakce a o čtení herního pole. Pro hraní longforem je potřeba trénovat set specifických (často již i hereckých) dovedností - naslouchání, napojení, naladění, zklidnění, přítomnost, charaktery, tvorba příběhu, střihy, hravost, práce s velkým “nevím”, čtení z pole. Není potřeba být vtipný, ale příběhově napojený. V semestru čekejte otevřenou zpětnou vazbu od lektorky i ostatních členů skupiny, práci na jednotlivých dovednostech nezbytných pro hraní longforem a rozličné formáty. Výstupem semestru je longformové představení.
lektorka Simona Trávníčková, cena při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč.
Improvizace pro osobnostní rozvoj (pro kohokoli i bez předchozí zkušenosti s improvizací) Skrze divadelně improvizační techniky budeme poznávat sami sebe a rozvíjet své dovednosti a schopnosti jako jsou kreativní myšlení, sebevědomí, práce s trapností a chybou, komunikace a týmová spolupráce. Cílem tohoto semestru není rozvíjet herecké jevištní dovednosti, ale zaměřit se na osobnostně rozvojová témata metodami aplikované divadelní improvizace. Čeká vás hodně sebezkušenosti, sebereflexe a zpětné vazby. Výstupem semestru bude představení pro veřejnost, pokud si to skupina bude přát.
lektor Mojmír Vacek, cena při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč.

Zápas v divadelní improvizaci (po 1. semestru improvizace) - pondělky 19:30

od pondělí 27. 2. 2023, ZŠ Labyrint, Žerotínovo nám. č. 6, Brno
Přijít, zaujmout, zvítězit. V průběhu semestru se budeme připravovat na nejstarší z theatresports - na zápas v improvizaci. V improvizačním zápase ale rozhodně nejde o to porazit soupeře - naopak! Je třeba s ním umět hrát tak, abyste zaujali diváky, protože oni rozhodují o výsledku. Na pozadí zdravé řevnivosti budeme pracovat především na rychlých reakcích, akčnosti a sebevědomém vystupování. Výstupem tohoto semestru bude - jak jinak než - zápas v divadelní improvizaci.
lektorka Kateřina Fafílková, cena při zaplacení do 15. 1. 2023 je cena 5 100 Kč, při zaplacení později je cena 5 500 Kč

Jednorázové lekce improvizace

V Brně pro začátečníky i pokročilé.

Jednorázové tmatické lekce dávají možnost užít si improvizace s různě zkušenými improvizotáry a zaměřit se na konkrétní téma, které mě zajímá.

BRNO naživo

 • Jednorázové lekce v délce 2,5 hodiny.
 • ZŠ Labyrinth, Žerotínovo náměstí 6, Brno 602 00
 • Cena jedno lekce je 400 Kč. Hradí se po skončení všechy jednorázových lekcí podle počtu, na kterých jste se zúčastnili.

Jednorázové lekce v Brně

Úterky v čase 18:00-20:30

Od úterý 17. 2. 2023, ZŠ Labyrint, Žerotínovo nám. č. 6, Brno
Vyberte si tematický workshop dle svého gusta. Zlý, Hádací, Darovací, Láskyplný, Otřepaný, Vyskakovací.
lektorka Kateřina Fafílková, cena 400 Kč za jeden workshop

On-line 

kurzy

 • lektoruje Simona Trávníčková
 • jedeme na zoomu
 • malá skupina 6-12 účastníků
 • pravidelný kurz - 4 lekce v trvání 2 hodiny, cena 1 600 Kč.
 • víkendový workshop - cena 3 200 Kč při včasně platbě, později 3 700 Kč.

V současné době nejsou vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o některý z kurzů, vyplňte prosím níže formulář. A jak se nasbírá skupina zájemců, otevřeme kurz.

Chcete na naše kurzy, ale nejste z Brna nebo Prahy? Nemůžet Tak tohle je právě pro vás.

Budeme se učit vypořádat s nejistotou, strachem z neznámého a všeho, na co se nejde připravit.

Budeme se učit pohotově reagovat na nečekané situace, přijímat věci takové, jaké jsou, nebrat se tak vážně, tvořit s lehkostí bez obav “jestli je to dost dobré”, přijímat vlastní chybu a umět se sami sobě zasmát.

To všechno ve spolupráci s ostatními. A nejlepší věc na tom všem - zaručeně se u toho budeme se výborně bavit!

Z pohodlí vašeho domova, na on-line platformě zoom.

Pravidelné kurzy on-line

Pravidelný kurz improvizace pro začátečníky. Trénink improvizace rozvíjí v současné době plné změn a nejistot řadu z velmi užitečných dovedností. Učí vypořádat se s nejistotou, strachem z neznámého a všeho, na co se nejde připravit. Na tréninkách se učíte pohotově reagovat na nečekané situace, přijímat věci takové, jaké jsou, nebrat se tak vážně, tvořit s lehkostí bez obav “jestli je to dost dobré”, přijímat vlastní chybu a umět se sami sobě zasmát. To všechno ve spolupráci s ostatními. A nejlepší věc na tom všem - zaručeně se u toho budeme se výborně bavit a společně smát. Cena je 1 600 Kč za 4 setkání v délce 2 hodiny.
lektorka Simona Trávníčková
Vyzkoušíme si základní principy improvizace, zažijete na sobě řadu cvičení a zjistíte, k čemu vám může být on-line trénink improvizace v životě užitečný. Ochutnávka je zdarma.
lektorka Simona Trávníčková
Pravidelný kurz improvizace pro začátečníky. Neuvěřitelně zábavná forma osobnostního rozvoje. Trénink improvizace rozvíjí v současné době plné změn a nejistot řadu z velmi užitečných dovedností. Učí vypořádat se s nejistotou, strachem z neznámého a všeho, na co se nejde připravit. Na tréninkách se učíte pohotově reagovat na nečekané situace, přijímat věci takové, jaké jsou, nebrat se tak vážně, tvořit s lehkostí bez obav “jestli je to dost dobré”, přijímat vlastní chybu a umět se sami sobě zasmát. To všechno ve spolupráci s ostatními. A nejlepší věc na tom všem - zaručeně se u toho budeme se výborně bavit a společně smát. Cena je 1 600 Kč za 4 setkání v délce 2 hodiny.
lektorka Simona Trávníčková

Nejčastěji kladené otázky

Jsou kurzy vhodné i pro úplné začátečníky?

Ano. Pro účast na víkendových workshopech a pravidelných kurzech není nutná jakákoli předchozí zkušenost s divadelní improvizací.

Děláte i kurzy pro ty, co mají již s improvizací nějaké zkušenosti?

Děláme i kurzy pro pokročilé, tedy pro ty, co již mají s improvizací nějaké zkušenosti. Preferujeme, aby účastníky těchto kurzů byli účastníci našich kurzů a workshopů pro začátečníky. Je ale možné se dohodnout i jinak. Informace o kurzech pro pokročilé dostávají účastníci našich kurzů přednostně e-mailem.

Je nutné vystupovat na představení, kterým je dle informací ukončen workshop?

Nutné to není. Sami se v průběhu workshopu rozhodnete, zda chcete v neděli hrát či nikoli. Stejně jako vše ostatní je i toto na workshopu dobrovolné.